Zveřejněné články:

  • Surovinový potenciál zlata České republiky
  • abstrakt
  • RNDr. Petr Morávek
  • Uhlí, Rudy, Geologický průzkum (1, 2013)
  • Jsem ražen z českého kovu
  • abstrakt
  • RNDr. Petr Morávek
  • Klenotník Hodinář (2, 2012)
  • Zlato včera, dnes a zítra
  • abstrakt
  • RNDr. Petr Morávek
  • Minerální suroviny (4, 2011)
  • Mittersill – rakouský rudný důl 21. století
  • abstrakt
  • RNDr. Petr Morávek
  • Minerální suroviny (1, 2011)
  • Můžeme u nás těžit zlato?
  • abstrakt
  • RNDr. Petr Morávek
  • Uhlí rudy, geol.průzkum (1, 2010)
  • Těžba zlata v historii českých zemí
  • abstrakt
  • RNDr. Petr Morávek
  • Uhlí rudy, geol.průzkum (11-12, 2009)

Knihy o zlatu:

  • Bakos F., Chovan M. at al.: Zlato na Slovensku. (Sprievodca zlatou históriou, ťažbou a náleziskami na našom území).
  • Příloha: Mapa výskytov zlata na Slovensku. 1:500 000
  • Vydavatel: Slovenský skauting, Bratislava, 2004, 298 str.
  • Dostupnost: u vydavatele, knihovny.
  • Bernstein P. L.: Dějiny zlata.
  • Vydavatel: Grada Publishing, Praha, 2004, 384 str.
  • Dostupnost: u vydavatele, knihovny.
  • Fröhlich J.: Zlato na Prácheňsku. (Kapitoly z historie a zpracování zlata).
  • Vydavatel: Prácheňské nakladatelství, Písek, 2006, 96 str.
  • Dostupnost: u vydavatele.
  • Kafka F.: Tajemství zlatodolu.
  • Vydavatel: Mladá fronta, boje, 1977.
  • Dostupnost: knihovny.
  • Kaňa R. a kol.: Hodruša. V zemi baníkov.
  • Vydavatel: Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok v Banskej Štiavnici, 2011, 192 str.
  • Dostupnost: u vydavatele.
  • Klomínský J., Pacovský J.: Historie psaná zlatem. (Kterak zlato dobývati a kterak je užívati).
  • Vydavatel: Svoboda, Praha, 1988
  • Dostupnost: knihovny.
  • Lehrberger G. et al.: Gold in Bayern. (Vorkommen am Westernrand der Böhmischen Masse - Geologie, Mineralogie, Geochemie, Montangeschichte).
  • Vydavatel: Geologica Bavarica, München, 1997, 424 str.
  • Dostupnost: odborné knihovny.
  • Lhotský P. , Morávek P., Štědrá V.: Zlato na Novoknínsku. (Historie a současnost. Průvodce naučnými stezkami).
  • Vydavatel: Český klub zlatokopů, Česká geologická služba, Hornické muzeum Příbram a město Nový Knín, 2003, 111 str.
  • Dostupnost: Hornické muzeum, Příbram a Nový Knín.
  • Morávek P. et al.: Zlato v Českém masívu.
  • Příloha: Metalogenetická mapa zlata Českého masívu (Československé části), 1:500 000
  • Vydavatel: Český geologický ústav, Praha, 1992, 245 str.
  • Dostupnost: Česká geologická služba, Praha.
  • Morávek P. ed.: Gold deposits in Bohemia.
  • Vydavatel: Český geologický ústav, Praha, 1996, 96 str.
  • Dostupnost: Česká geologická služba, Praha.
  • Morávek P., Litochleb J.: Jílovské zlaté doly.
  • Vydavatel: Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, 2002, 187 str.
  • Dostupnost: u vydavatele.
  • Morávek P.: Zlaté doteky pěti kontinentů. (Zlato, příroda a lidé v příbězích geologa).
  • Příloha: Naučné stezky našich zlatonosných revírů. (Barevná příloha)
  • Vydavatel: Mladá fronta, edice Kolumbus, sv. 189, Praha, 2008, 283 str.
  • Dostupnost: u vydavatele - www.bookcafe.cz, Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, některá knihkupectví.
  • Struž J., Studýnka B.: Zlato, zlato, zlato. (Od magie až po finanční spekulace).
  • Vydavatel: Mladá fronta, 1985, Praha, 205 str.
  • Dostupnost: knihovny.
  • Struž J., Studýnka B. J.: Zlato. (Příběh neobyčejného kovu).
  • Vydavatel: Grada Publishing, Praha, 2005, 336 str.
  • Dostupnost: u vydavatele, některá knihkupectví.
  • Velfl J., Hrabánková S., Jančaříková I., J. Korený R., Kovařík J., Králová J., Kremla J., Kuchyňka Z., Morávek P., Nájemníková L.: Otisky času. Báňská činnost ve Středočeském kraji.
  • Vydavatel: Středočeský kraj, Praha, 2007, 135 str.
  • Dostupnost: Středočeský kraj Praha, Hornické muzeum Příbram, Regionální muzeum Jílové u Prahy.
  • Zemek V.: Zlatodůl Roudný u Vlašimi.
  • Vydavatel: Český svaz ochránců přírody Vlašim (5. samostatná příloha časopisu Pod Blaníkem), 2001, 108 str.
  • Dostupnost: u vydavatele.