Asociace České zlato byla přijata za řádného člena Těžební unie.

Tento fakt byl publikován v odborném časopise Minerální Suroviny 4/2011 na straně 32, viz. níže.